«Χάρη σε εσάς η επιχείρησή μας είναι ξανά ζωντανή και δραστήρια, σας ευχαριστούμε».

«Χάρη σε εσάς η επιχείρησή μας είναι ξανά ζωντανή και δραστήρια, σας ευχαριστούμε».

Συγκινητικές επιστολές, ευχαριστήριες, που αποτυπώνουν μια πραγματικότητα περιεκτική για την ιδιωτική ασφάλιση, δέχονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφαλισμένοι τους, με επιχειρηματικές...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics