Πρωτοδικείο: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ .

Πρωτοδικείο: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ .

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος Νομικός Σύμβουλος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Α Με την υπ. αριθμ. 25/2022 απόφαση του, το Μονομελές Πρωτοδικείο...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics