ΤτΕ για ασφαλιστική αγορά: Μεγάλα μερίδια σε λίγα χέρια, προοπτικές υπό όρους, επισημάνσεις επαναπροσδιορισμού στόχευσης, και αβέβαιες εκτιμήσεις κερδοφορίας

ΤτΕ για ασφαλιστική αγορά: Μεγάλα μερίδια σε λίγα χέρια, προοπτικές υπό όρους, επισημάνσεις επαναπροσδιορισμού στόχευσης, και αβέβαιες εκτιμήσεις κερδοφορίας

Σημαντικές επισημάνσεις για την ασφαλιστική αγορά, που θα πρέπει να προβληματίσουν τις εταιρείες και συντείνουν στον επαναπροσδιορισμό πρακτικών, τακτικών και...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics