Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε αποζημίωση σε ασφαλισμένη της για δαπάνες νοσηλείας ύψους 60.000 ευρώ

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε αποζημίωση σε ασφαλισμένη της για δαπάνες νοσηλείας ύψους 60.000 ευρώ

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε αποζημίωση σε ασφαλισμένη της για δαπάνες νοσηλείας ύψους 60.000 ευρώ. Σχετικά...
Οι επιτυχόντες στην πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 26 & 27/6 στην Αθήνα

Οι επιτυχόντες στην πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 26 & 27/6 στην Αθήνα

Πίνακες επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 26ης και 27ης Ιουνίου...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics