Σε δημόσια διαβούλευση: Σχέδιο Διακήρυξης για την Κωδικοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας

Σε δημόσια διαβούλευση: Σχέδιο Διακήρυξης για την Κωδικοποίηση ασφαλιστικής νομοθεσίας

Αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) (http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2) το σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με...
Η Υδρόγειος Ασφαλιστική χορηγός στη δράση που αναδεικνύει την ιστορία και δυναμική του εμπορικού κόσμου της Καλλιθέας

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική χορηγός στη δράση που αναδεικνύει την ιστορία και δυναμική του εμπορικού κόσμου της Καλλιθέας

«Δρόμων Αφήγηση: Η Καλλιθέα των εμπορικών»: Η Υδρόγειος Ασφαλιστική  συμπράττει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΠέΖΟ(Πολιτισμού & Εθελοντισμού Ζωής Όραμα) ως μέγας...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics