Ημερίδα ΕΙΑΣ: Ο Νόμος 4583/2018 περί ενσωμάτωσης της IDD στην ελληνική νομοθεσία – Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Ημερίδα ΕΙΑΣ: Ο Νόμος 4583/2018 περί ενσωμάτωσης της IDD στην ελληνική νομοθεσία – Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

  Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, 16:00-19:20 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών...
© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics