ΕΠΕΦΑ: ‘Εναρξη του 8ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

ΕΠΕΦΑ: ‘Εναρξη του 8ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα...
Υπενθύμιση:Έναρξη σεμιναρίων ΕΙΑΣ για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων  Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Υπενθύμιση:Έναρξη σεμιναρίων ΕΙΑΣ για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση & Επαναπιστοποίηση Γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος)...
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics