Χρ. Σαρδελής: Η Εθνική, η ελληνική οικονομία, οι απαρέγκλιτες εξελίξεις & οι αναγκαίες προσαρμογές

Χρ. Σαρδελής: Η Εθνική, η ελληνική οικονομία, οι απαρέγκλιτες εξελίξεις & οι αναγκαίες προσαρμογές

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ.  Μια ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία αποτυπώνει τις προοπτικές εξέλιξης που υπάρχουν στην ιδιωτική ασφάλιση και στην Εθνική Ασφαλιστική, εντοπίζει τις...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics